Thợ săn người nước ngoài

Đây là một trò chơi khoa học viễn tưởng vô hạn trong đó bạn là người săn bắn, bạn phải chiến đấu với cuộc tấn công người ngoài hành tinh trong không khí và trên đất liền. Hoạt động trên tất cả các trình duyệt và tất cả các thiết bị di động.