Cơn thịnh nộ của xe tăng chiến đấu

Bạn phải tiêu diệt càng nhiều xe tăng chiến đấu càng tốt.