Máy nghiền tiểu hành tinh

Bạn đang được bao quanh bởi các tiểu hành tinh thắt lưng, bạn phải tồn tại như là sóng nhiều như bạn có thể. Sử dụng vũ khí của bạn một cách khôn ngoan.