Cowboy chống lại người sao Hỏa

Bạn phải giúp các chàng cao bồi bắn tất cả những người sao Hỏa. Bạn phải cẩn thận, chi tiêu số tiền ít nhất của đạn bạn có thể và sử dụng môi trường để lợi thế của bạn.