Công chúa trong điệu nhảy hoàng gia

Mọi người đều ở đây để nhảy múa hàng năm của lâu đài hoàng gia. Princesses Ellie, Annie và Ariel là những khách mời đặc biệt trong năm nay.