Vòng hoa của hoa Rapunzel

Cô ấy muốn thiết kế vòng hoa cho mùa lễ hội sắp tới.