Công chúa đang trong tiến trình

Công chúa của chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc khiêu vũ và nên có một cái nhìn hoàn hảo. Bạn là một nhà thiết kế có giá trị và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những trang phục hoàn hảo cho các cô gái của chúng tôi.