Công chúa hiện đại vào một ngày học

Một trò chơi ăn mặc tuyệt vời trong đó bạn phải ghi nhớ một bộ quần áo. Bạn cũng có thể ăn mặc cô gái tuy nhiên bạn muốn.