Công chúa khám sức khoẻ

Bắt đầu với một chuyến viếng thăm nha sĩ, sau đó nó là thời gian để kiểm tra xem trong bác sĩ nhãn khoa. Sau đó giúp với đau dạ dày và cuối cùng chữa lành cánh tay gãy của ông.