Công chúa vui vẻ tại lễ hội

Khí hậu trở nên ấm hơn và đó chỉ có thể có nghĩa là một điều: mùa lễ hội đang bắt đầu. Cô gái rất vui mừng! Tất cả mặc quần áo boho chic muốn nhảy cả ngày.