Công chúa tại hội chợ vào mùa xuân

Rapunzel, Ariel và Belle tôi rất vui mừng. Họ không thể chờ đợi để thử bánh xe đu quay, đu quay và ăn kem và bỏng ngô