Thời trang công chúa về cà phê

Ai biết rằng Elsa và Belle có thể trở thành bạn bè? Vâng, trong thế giới của Disney dường như mọi thứ đều có thể.