Công chúa Juliet vấn đề với thời trang

Bạn phải giúp công chúa Juliet để tạo ra một số trang phục đẹp cho lễ kỷ niệm, và để dọn dẹp mớ hỗn độn thực hiện bởi các phù thủy, tức giận vì cô không được mời. Trước tiên, bạn phải tìm các mục mà bạn cần để tạo ra quần áo và dọn dẹp phòng cho bữa tiệc.