Rapunzel tín đồ thời trang trên đường đi

Hôm nay cô ấy có ba sự kiện, tất cả khác nhau, và ít hơn một phút để chuyển đổi giữa chúng.