Ariel hành trình Caribê

Ariel chán trong mùa đông lạnh này đến nay vẫn còn, vì vậy khi cô nhìn thấy một lời đề nghị đặc biệt phút cuối cùng trên một hành trình Caribê, đã quyết định lấy nó ngay lập tức. Bây giờ cô ấy có thể đóng gói quần áo mùa hè của bạn và tận hưởng khí hậu biển vùng Caribê ấm.