Công chúa phiêu lưu ở Hawaii

Kỳ nghỉ tất cả mọi người đôi khi xứng đáng. Công chúa đáng yêu này là rất mệt mỏi và lên kế hoạch chi tiêu một kỳ nghỉ mơ ước ở Hawaii.