Công chúa Juliet công thức bí mật

Công chúa Juliet nhu cầu giúp đỡ của bạn cho một nhiệm vụ rất quan trọng. Cô muốn nấu bữa tối cho gia đình cô nhưng bị mất công thức của bà ngoại. Bây giờ cô ấy cần phải tìm các thành phần và tìm cách hoàn hảo để kết hợp chúng để tạo ra một món ăn đặc biệt.