Cảnh sát thời trang

Chúng tôi có hai nàng công chúa nổi tiếng người đang ở trong tình yêu với cùng một loại trang phục. Bạn có để giúp họ thêm tiện ích và các tùy chỉnh trang phục để làm cho nó trông độc đáo cho mỗi công chúa.