Các nàng công chúa in Wonderland

Họ muốn đi du lịch đến những nơi huyền diệu nhất trong lịch sử. Once Anna, Merida, và Rapunzel đến Wonderland, mọi thứ không như họ nghĩ.