Một chuyến đi xe đạp công chúa

Hôm nay là một ngày nắng, vì vậy Rapunzel và Belle đã quyết định để có một đi bộ với xe đạp của họ.