Công chúa Juliet Kẹo Carnival

Nhiệm vụ của bạn là phải tìm tất cả các goodies của Juliet và xem ai đã đánh cắp chúng.