Thách thức trong vùng thoải mái của Belle

Giúp công chúa này để chứng minh phong cách thời trang của họ. Các cô gái khác nghĩ cô nên nguy hiểm hơn với phong cách của họ. Vì vậy, họ đã phát minh ra một thách thức đẹp ra khỏi vùng thoải mái của nó.