Hoa Mộc Lan Năm Kỷ Dậu

Bạn có để giúp công chúa này để chào mừng năm mới trong phong cách. Đầu tiên cô ấy phải làm một origami. Sau đó, cô ấy cần một bộ đồ đẹp. Cuối cùng, bạn có để trang trí căn phòng nơi sẽ diễn ra sự kiện.