Thiết kế quần áo công chúa

Các Chloe đẹp cần một số phụ kiện mới. Cô ấy muốn một cái gì đó độc đáo và đặc biệt. Bạn có thể cá nhân túi và giày của bạn một cách tuyệt vời.