Công chúa mua sắm cưỡng

Các cô gái cần phải làm mới tủ quần áo. Họ đang ở trong cửa hàng để lựa chọn thú vị và vui vẻ cho cả quần áo.