Công chúa Disney tác giả của những tấm bưu thiếp

Trước tiên, bạn phải chọn cô gái của bạn Disney: Aurora, Ariel, Bạch Tuyết, Lọ Lem, Moana, hoặc Rapunzel. Sau đó, bạn có thể đi tất cả các loại và trang trí bưu thiếp riêng của bạn như bạn muốn.