Vẽ mặt trong phòng công chúa

Trong trò chơi này, bạn phải tạo nên các công chúa của chúng tôi với sơn mặt.