Nàng công chúa trong các khu nghỉ mát trượt tuyết

Các nàng công chúa đang đi nghỉ. Khi họ đến khách sạn, họ đã có vấn đề rất lớn.