Moana mới trong Disney Town

Moana đã quyết định từ bỏ hòn đảo thiên đường của họ. Cô có phòng một mớ hỗn độn vì tất cả các hành lý đồ đựng và bây giờ không thể tìm thấy sợi dây chuyền ma thuật của mình.