Lựa chọn thời trang của tôi cho năm mới

Anna, Elsa, Belle và Rapunzel, đã thực hiện một hiệp ước trong năm nay để thử những điều mới. Mỗi người có một danh sách.