Đêm trò chơi bảng với các nàng công chúa

Elsa, Jasmine và Merida đã quyết định tận dụng tối đa thời tiết lạnh, đi qua một đêm tuyệt vời của trò chơi hội đồng quản trị và tin đồn.