Khiêu vũ mùa đông giữa những bông tuyết công chúa

Họ đã công bố những điệu nhảy hoàng gia thanh lịch nhất mà không bao giờ tồn tại và những trang phục mùa đông.