Hoạt động cuối tuần cho công chúa

Những ngày cuối tuần là gần và nàng công chúa có một chương trình nghị sự đầy đủ. Bạn phải lựa chọn những bộ quần áo hoàn hảo để đi xem phim và đi bộ trong công viên.