Xu hướng mùa đông cho tóc: quăn

Tóc xoăn là một xu hướng mà trở lại theo thời gian và mùa đông này là ở đây một lần nữa. Bên cạnh đó, bạn thậm chí có thể thử các màu sắc ngông cuồng nhất với Barbie.