Thay đổi về ngoại hình cho nàng tiên cá cưới

Nàng tiên cá đáng yêu của chúng ta đang chuẩn bị kết hôn. Cô ấy cần giúp đỡ của bạn là tuyệt vời cho sự kiện đặc biệt này.