Jasmine đám cưới kỳ diệu

Bạn cần phải chuẩn bị cho đám cưới của công chúa Jasmine để điều này có thể là ngày hoàn hảo để kết hôn Aladdin. Hai không thể chờ đợi để được vợ chồng, nhưng vẫn còn một số chi tiết cho ngày cưới.