Chương trình nghị sự của các nhà quy hoạch đám cưới

Tổ chức đám cưới của bạn có thể rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn muốn thiết kế váy cưới. Bạn phải giúp cô gái này chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại. Bạn phải bắt đầu với lời mời đám cưới.