Miraculous đám cưới đặc biệt

Nhiệm vụ của bạn là đơn giản nhưng rất quan trọng. Bạn phải ăn mặc phù dâu và cô dâu cho một đám cưới trong mơ.