Tăng Giáng sinh

Bạn phải di chuyển một cách thông minh lá chắn kẹo để bảo vệ người tuyết của bạn khỏi nhiều chướng ngại vật. Chúc mừng giáng sinh