Kết hợp 3 cupcakes Giáng sinh

Đây là một trò chơi tuyệt vời gồm ba liên tiếp, trong đó bạn phải đặt những chiếc bánh cupcake cùng màu trong một loạt ba miếng trở lên để đạt được số điểm cao nhất có thể. Bạn phải tính đến tỷ lệ bên trái, nếu nó xuống quá thấp, trò chơi sẽ kết thúc. Thưởng thức trò chơi!