Hợp nhất bong bóng Giáng sinh 3

Đây là một trò chơi với bong bóng và đồ trang trí. Nhìn vào quả cầu tuyết để biết bạn cần kết hợp bong bóng nào để vượt qua cấp độ. Bạn có các chuyển động hạn chế, vì vậy bạn phải phù hợp với các bong bóng mong muốn trước khi chúng biến mất.