Ghi nhớ động vật Giáng sinh

Click vào thẻ để tiết lộ một con vật. Ghi nhớ nó để bạn có thể kết hợp nó với một thẻ giống hệt nhau.