25 Tháng 12

Bạn phải hợp nhất các ngày giống nhau bằng cách di chuyển chúng theo bất kỳ hướng nào với sự trợ giúp của các phím mũi tên hoặc bằng cách trượt hình của chúng trên màn hình hoặc bằng cách trượt con trỏ chuột. Mỗi lần bạn tham gia hai ngày, họ sẽ chuyển sang một ngày mới. Chỉ cần thử để xem nếu bạn có thể đạt đến ngày 25 tháng 12. Bạn có thể xáo trộn bảng hoặc tập hợp lại các yếu tố trong một số lần giới hạn.