Đồ chơi Giáng sinh đáng yêu 2

Chơi với 6 hình ảnh trong trò chơi câu đố hoàn hảo này. Tất cả hình ảnh là đồ chơi Giáng sinh đáng yêu. Giải quyết tất cả các câu đố và giữ cho bộ não của bạn trong hình dạng. Bạn có bốn chế độ cho mỗi hình ảnh: 16, 36, 64 và 100 mảnh. Tận hưởng và vui chơi.