Tetroid 2

Đây là sự tiếp nối của phiên bản đầu tiên nổi tiếng. Nó là một trò chơi câu đố cho mọi lứa tuổi. Bạn phải kéo và thả các thành phần trên bảng 10x10. Bạn phải hoàn thành các đường ngang hoặc dọc để xóa đường. Trò chơi kết thúc khi bạn không có đủ không gian để di chuyển các yếu tố lên bảng.