Ông già Noel dính

Giúp Santa bằng cách kéo dài cây gậy để tiếp cận và đi trên ống khói. Nhưng hãy cẩn thận nếu cây gậy quá dài hoặc quá ngắn, ông già Noel sẽ ngã.