Trang sức giáng sinh

Một trò chơi phù hợp với phong cách Giáng sinh! Tham gia các mặt hàng Giáng sinh cùng nhau. Bạn có thể chọn các cấp độ khác nhau, chúc may mắn!