Cảm ơn ông già Noel

Bạn phải giúp ông già Noel tặng quà cho các em. Nhưng coi chừng lũ quái vật, chúng sẽ ngăn ông già Noel tặng quà. Bạn có ba cơ hội để thử!