Nhiệm vụ của ông già Noel

Đây là một trò chơi được làm đặc biệt cho Giáng sinh, với đồ họa tuyệt vời và âm nhạc ngọt ngào. Bạn sẽ không bao giờ có đủ với trò chơi này!