Gạch Giáng sinh kỳ diệu

Cố gắng chạm vào tất cả các gạch mà không để lại bất kỳ. Một trò chơi âm nhạc vui nhộn với chủ đề Giáng sinh.